Fra Kollegiekontoret

Referat af regnskabsmøde
5. november 2021

Regnskab 2020-21

Referater

Læs referaterne fra Nørre Allé Kollegiets møder.