Nyheder

På grund af en prisstigning hos BNAA varsles en huslejestigning. 

Husleje pr. 1. september 2017

NYHEDER

Referat af budgetmøde
5. april 2017

Budget 2017-18

Referater

Læs referaterne fra Nørre Allé Kollegiets møder.