Til alle beboere

Indkaldelse til beboermøde

d. 28. april 2021

FORSLAG TIL BEBOERMØDET

1. Rengøring af fællesarealer

Referater

Læs referaterne fra Nørre Allé Kollegiets møder.