Udvalg

På kollegiet har vi for øjeblikket 2 udvalg: afdelingsbestyrelsen samt festudvalget, men der har tidligere også været madklub, filmklub og TV fodboldklub. Læs mere om hvert udvalg her.

 

 

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges som hovedregel for et år frem. Bestyrelsen bliver valgt på den årlige general forsamling i september/oktober. Bestyrelsen varetager beboernes interesser i Kollegiekontoret i Århus. Bestyrelsen har bl.a. indflydelse på kollegiets budget, kan komme med forslag til forbedringer på kollegiet, støtte sociale arrangementer finansielt etc.

Bestyrelsen på Nørre Allé
Afdelingsbestyrelsen på Nørre Allé består af 5 medlemmer.
Beboere er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen med forslag til tiltag på kollegiet, idéer til social arrangementer etc. Vi kan kontaktes ved at lægge en seddel i postkassen, via facebook, ved at banke på hos os eller skrive til bestyrelsennorrealle@gmail.com 

Beboermøder
Kollegiet holder 2 beboermøder om året. Et i marts/april hvor driftsbudgettet for det kommende år skal fremlægges og godkendes, og et i november/december hvor driftregnskaber for the foregående år skal fremlægges og godkendes. 

Festudvalget

Festudvalget består for øjeblikket af 10 beboer, der samarbejder om at lave en masse sjove og hyggelige sociale arrangementer. Hvert år er der bl.a. julefrokost, sommerfest og to Tour De Chambre. Derudover har vi bl.a. tidligere afholdt temafester, grillfester og spil-aftener.
Alle, der har lyst til at deltage, er velkomne. Idéer til nye arrangementer modtages også gerne.

Vel mødt til vores fester!

Referater

Læs referaterne fra Nørre Allé kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmedlemmer

Mads Emil Strand Petersen
Formand

Katrine Bendorff Kristensen
Kasserer

Dominika Jankowska
Fællesrumsansvarlig

Mailadresse til afdelingsbestyrelsen: bestyrelsennorrealle@gmail.com 

Opdateret 16/8-21