Varmemester

Kollegiets varmemester er Birgitte Østergaard, som vi deler med tre andre kollegier i midtbyen. Hun hjælper dig gerne hvis du har spørgsmål eller problemer.

Kontakt
E-mail: sbo@kollegiekontoret.dk 
Telefon: 21 24 75 49 (I arbejdstiden, se nedenfor).
Eller ved personlig henvendelse på hendes kontor (Munkegade Kollegiet: Gl. Munkegade 21C, 8000 Aarhus C)

Arbejdstider
Mandag til torsdag: 7.00 - 15.30
Fredag: 7.00 - 12.00

Kontakt ved akutsituation

TILLADELSE TIL ADGANG

Giv med denne blanket varmemesteren tilladelse til at gå ind i din bolig for at udføre et bestemt stykke arbejde.